کرم لایه باز نیوا ، مای ، سنیزه والنسی بایگانی - کارت ویزیت لایه باز