همدلی و همزبانی دولت و ملت نستعلیغ بایگانی - کارت ویزیت لایه باز