بنر رای ٖری به جمهوری اسلامی – کارت ویزیت لایه باز