پرداخت آنلاین جهت اکانت کلش

پس از پرداخت رمز اکانت و یوزر برای شال ایمیل میشود . همچنین بصورت تلگرامی جهت تنظیم کردن هماهنگی های لازم صورت می گیرد .

با تشکر علی پور